Poznaj Raport: Analiza programu lekowego B.44

Poznaj Raport: Analiza programu lekowego B.44

9/11/2023

Jak wygląda leczenie w Polsce chorych z ciężką postacią astmy? Jakie rozwiązania mogą poprawić ich sytuację i jak wygląda dostępność leków biologicznych? Zapraszamy do lektury Raportu "Program lekowy B.44. Leczenie chorych z ciężką postacią astmy". Partnerami publikacji sa Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja na rzecz Leczenia Astmy.

W jego ramach przeprowadzono analizę organizacji i funkcjonowania programu B.44, dokonano ekonomicznej oceny realizacji programu z perspektywy świadczeniodawcy i NFZ oraz wydano rekomendacje zmian w obszarze wspomnianego programu lekowego.

Kluczowe WNIOSKI płynące z analizy:

  • Pacjenci nie mają równego dostępu do leczenia lub mają ten dostęp
    utrudniony.
  • Aktualna wycena NFZ jest niewspółmierna z kosztami świadczeniodawcy.
  • Wąskie kryteria włączenia do programu wykluczają niektóre grupy osób
    z astmą ciężką.

Więcej infromacji na stronie PTA

RAPORT DO POBRANIA