Raport "Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza”

Raport "Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza”

23/11/2023

Polskie Towarzystwo Alergologiczne opublikowało Raport “Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza” . To wszechstronna analiza obejmująca obszary diagnostyki, terapii oraz edukacji i szkolenia chorych z punktu widzenia lekarza. Dokument w esencjonalny sposób opisuje stan aktualny pokazujący deficyty, które nie pozwalają na właściwą opiekę chorych z astmą ciężką. Publikacja jest efektem projektu badawczego zrealizowanego w ramach działalności Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

Raport jest kontynuacją analizy „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”, która opisuje historie i doświadczenia chorych leczonych różnymi terapiami. Mamy nadzieję, że oba dokumenty zainicjują społeczną dyskusję w temacie poprawy opieki nad pacjentami z astmą ciężką, jak i zniwelują bariery w dostępie do nowoczesnych terapii w ramach systemu ochrony zdrowia.

Więcej informacji na stronie ze strony PTA

RAPORT DO POBRANIA