Spotkanie prasowe: „Leczenie astmy ciężkiej w Polsce. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcemy być?”

Spotkanie prasowe: „Leczenie astmy ciężkiej w Polsce. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcemy być?”

27/11/2023

Fundacja Centrum Walki z Alergią objęła patronatem spotkanie prasowe pt. „Leczenie astmy ciężkiej w Polsce. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcemy być?”, które odbędzie się 8 grudnia w Hotelu Polonia w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Wśród patronów wydarzenia są również Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Koalicja na rzecz leczenia astmy oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.


Konferencja będzie poświęcona możliwości poszerzenia dostępu do leczenia biologicznego dla polskich pacjentów cierpiących na ciężką postać astmy. Całość dyskusji będzie toczyć się wokół najnowszych raportów poświęconych realizacji programu lekowego B.44 i jakości życia pacjentów w chorobie. Eksperci omówią szczegółowo dotychczasowy przebieg realizacji programu lekowego dla astmy ciężkiej, wyzwania i bariery w dostępie do terapii, z którymi mierzy się środowisko kliniczne i pacjenci.


Porozmawiają na temat farmakoekonomicznych aspektów leczenia oraz na temat konieczności wypracowania potrzebnych narzędzi mających doprowadzić do optymalizacji programu lekowego B.44. Zwrócą uwagę na ważną rolę komunikacji „lekarz - pacjent” oraz edukację środowiska medycznego i pacjenckiego, która ma ogromny wpływ na podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych. Ważnym aspektem całej dyskusji będzie omówienie formy podania leków biologicznych i tego, czy jest możliwe zwiększenie ich zastosowania w warunkach domowych oraz jak forma i skuteczność terapii przekładają się na jakość życia polskich pacjentów z astmą ciężką.


Moderatorem spotkania będzie dr n. med. Jakub Gierczyński MBA, ekspert w dziedzinie Ochrony Zdrowia. Wśród gości spotkania prasowego będą dr n. med. Piotr Dąbrowiecki – przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, Anna Ben Drissi – dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, koordynatorka Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy, prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik – prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Kliniczne Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu ŚUM, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk – krajowy Konsultant ds. Alergologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus – przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, kierownik Kliniki Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii UM w Warszawie, Katarzyna Kunert – rzeczniczka Fundacji Centrum Walki z Alergią, prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk – prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dr n. ekon. Michał Seweryn – prezes EconMed Europe.